مراسم تقدیر از اساتید و هنرجویان آموزشگاه دارالفنون

112

مراسم تقدیر از اساتید و هنرجویان برتر آموزشگاه سینمایی دارالفنون-بهمن1388-آموزشگاه فیلمسازی-آموزشگاه تدوین-آموزشگاه گویندگی-آموزشگاه عکاسی-آموزشگاه سینمایی-مدرک رسمی وزارت ارشاد-دارالفنون-تلفن66573000 https://t.me/darolfununتلگرام- www.darolfunun.com

دارالفنون 88 دنبال کننده
pixel