سیدمحمد خاتمی به موسوی: در انتخابات 88 تخلف شده نه تقلب

1,746
بخشی از سخنرانی دکتر حسن عباسی در جلسهٔ ۴۱۵ کلبهٔ معرفت *** لینک صفحهٔ مناظرات مربوط به «انتخابات ۸۸» در وبگاه کاوش: yon.ir/kavosh88

کاوش مطالعات در دانشگاه صنعتی اصفهان

2 سال پیش
نظرات موافق و مخالف با این ویدیو را در صفحهٔ زیر از وبگاه کاوش ببینید: yon.ir/kavosh4231
pixel