ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تولید بخار بنفش رنگ

313
تمادکالا 46 دنبال‌ کننده
در این آزمایش با استفاده از ید، بخاری بنفش رننگ تولید میشود که فضای اطراف را پر میکند.
تمادکالا 46 دنبال کننده
pixel