اهدای مو برای تهیه کلاه گیس مهربانی

340
گروه " نیکی های کوچک" در دی ماه 1397، طرح جدیدی تحت عنوان " اهدای مو برای تهیه کلاه گیس مهربانی" را اجرا کرد. در این طرح شما می توانید با اهدای موهای خود، در تهیه کلاه گیس برای کودکان مبتلا به سرطان کمک نمایید. موهای شما می تواند موجب لبخند و خوشحالی کودکان مبتلا به سرطان شود و عوارض شیمی درمانی را برای آن ها قابل تحمل تر نماید. همچنین می توانید با تشویق کودکانتان در اهدای مو، آن ها را به نیکی کوچک دعوت نمایید و حس همدلی و نیکی کردن بدون چشم داشت را در آن ها تقویت نمایید.
pixel