وقتی از کرونا صحبت می کنیم دقیقا از چه صحبت می کنیم؟ قسمت اول

21
مدتی است ایران و جهان درگیر ویروسی عجیب و ناشناخته شده است و متاسفانه این روزها بیش از هر واژه‌ای کرونا را می‌شنویم و آنچه بیش از همه اهمیت دارد چند ‌کلمه است؛ پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی به همین منظور و با توجه به شرایط خاص بیماران پروانه‌ای جناب آقای دکتر نوری عضو هیئت مدیره خانه ای بی توضیحاتی کامل از چیستی تا پیشگیری ویروس کرونا به شما عزیزان ارائه می‌دهد.
pixel