ورود نفربر های آبی خاکی - دوزیست نیروی زمینی ارتش به مناطق سیل زده استان گلستان

419
افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده