نان پرتزل خانگی

143

پرتزل، یک نوع نان پخته شده از خمیر به شکل گره است و ریشه ی آلمانی دارد. اغلب با چاشنی ها و طعم های مختلف مثل شکر، یا به همراه دانه ها و مغزهای خوراکی تهیه می شود. یک نوع از پرتزل نمکی در ایران معروف است که در میان عامه آن را "چوب شور " می نامند.