مدیردیجیتال(7): دپارتمان دیجیتال در آژانس های تبلیغاتی

7,834

در قسمت هفتم با «بهرنگ تنکابنی» مدیردیجیتال گروه ارتباطی شبکه آفتاب گفت وگویی پیرامون دپارتمان دیجیتال در آژانس های تبلیغات آفلاین داشته ایم. همچنین به مسائلی همچون استفاده از واژه های انگلیسی در دیجیتال مارکتینگ و ورود علاقمندان به این حوزه پرداخته ایم.