تحلیل تکنیکال سهم #وغدیر 05 اردیبهشت ۱۳۹8

2,118

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #وغدیر (سرمایه گذاری غدیر) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 509 دنبال کننده