پشت پرده و تحلیل سیاسی ویروس کرونا(3)

155

تحلیل سیاسی انتشار ویروس کرونا در بیان آیت الله امین خراسانی

1 هفته پیش
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 2
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel