همدلی در مهندسی پزشکی

9,564
می دونید در یک خانواده وقتی اختلاف وجود داشته باشد چه اتفاقی می افتد. هر کسی بخودش اجازه می دهد کل خانواده را تخریب کند. خانواده مهندسی پزشکی ایران دیگر نباید اجازه دهد اختلافی بوجود آید. همه باید تلاش کنند تا اتحاد بین خانواده مهندسی پزشکی برگردد.اگر اتحاد بین خانواده بزرگ مهندسی پزشکی ایران بوجود آید. می توان آینده ای زیبا را تصور کنید.امروز تمام اعضای خانواده مهندسی پزشکی باید در تماس تلفنی، ایمیلی و غیره به خبرگزاری های رسمی و قانونی کشور بگوید که داروساز صلاحیت انجام کار مهندس پزشک را ندارد.
pixel