کاهش پهنای باند با دو کلیک

88
برای جلوگیری از مصرف سریع ترافیک با دو کلیک پهنای باند را کاهش دهید.(ویندوز 7،8،10) ******45 روز رایگان****** http://www.internetsabz.com/trafficBound.html (ویدئو مربوط به نسخه قدیمی نرم افزار است)
pixel