دلایل تلاش انگلیس برای جدایی بحرین از ایران

415
شاه در اکتبر 68 به عربستان رفت. همین موقع بود که محمدرضا، با اینکه پیشتر از قرار گرفتن بحرین در طرح بریتانیا مخالفت کرده بود، در دهلی نو، سخنرانی معروفی کرد و گفت حاضر است به رای مردم بحرین احترام بگذارد. *** منبع: ۱۳۹۶٫۳٫۱۳، yjc.ir
pixel