تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها

100

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای دکتر صالحی عمران امروزدر دیدار استاندار کرمان گفت: امسال حدود 55 میلیارد تومان برای تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها هزینه شده است . وی به روز کردن سرفصل های آموزشی و ارتقای سطح علمی استادان را از مهمترین برنامه های برای افزایش کیفیت اموزش در دانشگاه فنی وحرفه ای اعلام کرد.