آموزش فن بیان2 در دانشگاه ملی استرالیا.مدرس: نعمت نعمتی

716

آموزش فن بیان2 در دانشگاه ملی استرالیا.مدرس: نعمت نعمتی موضوع: نواخت مثبت در بیان تهیه شده در موسسه باران اندیشه.تلفن 32924725-061 و 32930142-061 نشانی: اهواز، نادری، خیابان حافظ، جنب کتابفروشی رشد، مجتمع الماس جنوب، طبقه سوم پلاک 13