درس چهار مبحث سطح و حجم ،پایه هفتم

46
sohilazamani 51 دنبال‌ کننده
سهیلا زمانی - تدریس سطح و حجم پایه هفتم ،دوران مستطیل ،حجم استوانه،مقایسه دو حجم ساخته شده با یک سطح
sohilazamani 51 دنبال کننده
pixel