لحظه دیدار 2 - قسمت 6 - همراه با خاطرات ژوزف زاواکیان

51

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - کد ویدیو: 6056