دومین قسمت از شبکه تلویزیونی دانشگاه دامغان

729

در این برنامه خواهید دید : کنسرت گروه ویوال به سرپرستی محمد دهقان - تئاتر بازگشت کلاون به کارگردانی سیامک دُری معرفی اجمالی دانشکده فیزیک توسط کاظم دهقان - نمایشنامه خوانی نیما نادری - نتایج و جدول مسابقات فوتسال بین دانشکده ای