اختتامیه ششم: سخنرانی دکتر سالاری استاندار بوشهر

377
دکترمصطفی سالاری در آیین اختتامیه ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس با اشاره به ضرورت بررسی اجتماعی و فرهنگی در جوامع پیرامونی صنایع نفت،گاز و پتروشیمی اظهار داشت:هویت مدنی درکنار هویت صنعتی بایدبه شکل متناسبی دست پیدا کند بدون تردید عسلویه، کنگان و پارس جنوبی بزرگترین رویداد صنعتی کشور درتمام اعصار است بایدپذیرفت که پیوندانسانی و مدنی متناسب و شایسته ای باصنعت درمنطقه پارس جنوبی بوجود نیامده است
pixel