داغترین‌ها: #اربعین

تاثیر دما بر روی مقاومت الکتریکی

261
فیزیکفا 629 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی که توسط استاد مصطفی کبیری آماده شده است، در مورد تاثیر دما بر روی مقاومت الکتریکی رسانا و نمیرسانا بحث می شود. لینک آموزش (https://physicfa.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/)
فیزیکفا 629 دنبال کننده
pixel