فرازی از تلاوت زیبای قرآن کریم استاد محمد اللیثی

948

آدرس کانال ما در اینستاگرام: https://www.instagram.com/quraan_karim_114 (یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر)؛ «ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، و تیره ها و قبیله ها قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، ولی گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، خداوند، دانا و خبیر است»(حجرات: 13)

Quraan_Karim_114
Quraan_Karim_114 2 دنبال کننده