یک بمب اتم ( ۳۰ کیل بدون مرگ ) دیگه توی مپ Nuke in ShootHouse - ShootHouse

86
itsFaraz 68 دنبال‌ کننده
یک بمب اتم ( ۳۰ کیل بدون مرگ ) دیگه توی مپ ShootHouse توی مود Crancked تو این بازی اگر ۳۰ ثانیه از آخرین باری که کیل میگیری بگذره میترکی!!! اگر حال کردین لایک کنین و منو دنبال کنین استریم تو راهه ممنون از حمایتتون مخلص
itsFaraz 68 دنبال کننده
pixel