نحوه بکواش فیلتر شنی

301
ابتدا سیستم را خاموش كره و سپس شیر فیلتر را در حالت بك واش قرار می دهیم ( backwash ) سپس به مدت ٢ تا ٤ دقیقه سیستم را روشن میكنیم ( تا زمانی كه آبی كه از فیلتر بیرون می آید رنگ روشنی پیدا كند) سپس سیستم را خاموش كرده و شیر فیلتر را در حالت راینس ( Rinse ) قرار می دهیم و به مدت ١ تا ٢ دقیقه سیستم را روشن می كنیم و در آخر سیستم را مجدد خاموش كرده و شیر فیلتر را به حالت اولیه خود باز می گردانیم. اما چه زمانی باید بك واش را انجام داد؟ ادامه این مطلب در سایت شرکت صدای آب دریا قسمت مقالات www.seawater.ir
pixel