سرعت بخشی و تسهیل امور بازرگانان در GTG

128

آنونس گفت و گو با شاهین گل خندان رییس مدیره گروه GTG | گروه تجاری گلخندان تجارت (GTG)، یک مجموعه بزرگ برای فراهم کردن آسایش بازرگانان و تجار است. GTG در جهت پیشبرد اهداف همسو در راستای سرعت بخشی و تسهیل امر بازرگانی اعم از صادرات و واردات به اقصی نقاط جهان تشکیل گردیده است.