علی عیار

1 ماه پیش
بسار زیبا بود دقیقا مصداق آب در کوزه ما گرد جهان می گردیم کاش به همین رسالت ادامه بدید مردم ما نیاز به دید وسیع تری دارن حتی شاید کمی آرزو وار باشه اما نه فقط از اطراف کشورمان و کشور های دوست بلکه از مردم کشور های دشمن مثل آمریکا و اروپا اونا بهتر این تضاد ها رو می فهمن چون دارن داخلش زندگی می کنن تا مردم ما بفهمنن اونجا تو فیلم هاشون بهشت هست تو واقعیت خودم جهنم اما بزک شده ولی بازم تشکر عالی هست.

سید مهدی فتحی

1 ماه پیش
خیلی خوب بود
pixel