اولین نمایشگاه توانمند سازی و حمایت از شرکت های منطقه ماهشهر

17
Baharan_Tadbir_kish 4 دنبال‌ کننده
نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تأمین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر در در تاریخ 9 لغایت 11 خرداد ماه 1400 در ماهشهر توسط شرکت بهاران تدبیر کیش برگزار گردید.
Baharan_Tadbir_kish 4 دنبال کننده
pixel