112 | سورۀ اخلاص (توحید) | صابر عبد الحكم | سورة الإخلاص

501

تلاوت قرآن کریم به صدای قاری صابر عبد الحكم سورۀ اخلاص (توحید) به ترجمه زبان فارسی. ما را دنبال کنید در: http://quran-hidayah.com/ https://www.facebook.com/Quran-Hidayah-Persian-1615407432111287/ برای بارگیری برنامه از : ios :- https://goo.gl/o75tEW android :-https://goo.gl/EZtpA0