مردان مسلح در برزیل با لباس پلیس ۷۵۰ کیلوگرم طلا را از فرودگاه دزدیدند

108
مردان مسلح با حمله به محل انبار بارهای فرودگاه سائوپائولو ۷۵۰ کیلوگرم به ارزش ۴۰ میلیون دلار را به سرقت بردند. این گروه از سارقان که صورت های خود را پوشانده بودند، روز پنجشنبه ۲۵ ژوئیه به صورت هماهنگ و در حالی که لباس پلیس به تن داشتند، با ماشین پلیس به محل باربری فرودگاه اصلی شهر سائوپائولو حمله کردند و با موفقیت توانستند عملیات سرقت ۷۵۰ کیلوگرم طلا را به انجام برسانند. *** منبع: یورونیوز، ۲۰۱۹٫۷٫۲۶
pixel