همه چیز از اینجا آغاز شد !

457
مستند کوتاه و تکان دهنده از راهی که آمده ایم و وعده ای که به یاری خداوند محقق خواهد شد .. حتما ببینید ! لینک خبر کامل و ویدئو: http://iswnews.com/8995
pixel