کافیه آرزوهاشو بهمون بگین تا با یه سورپرایز فوق العاده، آرزوشو برآورده کنیم!

215
سورپرایز ممورایز
سورپرایز ممورایز 6 دنبال‌ کننده

رویای همسرش سرآشپز رستوران بود! اومدن توی رستوران و طبق معمول نشستن و سفارش غذا دادن، هیچ فکرشو نمیکرد قراره غذای امروزشون رو خودش طبخ کنه... رستوران دار یه تخته سیاه گذاشت روی میز با یه جمله عاشقانه از همسرش؛ «امروز دوست دارم دستپخت خودت رو بخورم» حسابی شوکه شد! لباس سرآشپزی اومد روی میزش و دعوتش کردن به آشپزخانه و مابقی ماجرا که توی آشپزخانه رستوران اتفاق افتاد.