آموزش پاور پوینت مقدماتی - فصل سوم

82

آموزش پاورپوینت مقدماتی در ۵ فصل و در ۵ فایل ویدویی ارائه می شود که در این ویدئو با دومین فصل کنار شما هستیم:

چراغ 23 دنبال کننده
pixel