آموزش پاور پوینت مقدماتی - فصل سوم

264
آموزش پاورپوینت مقدماتی در ۵ فصل و در ۵ فایل ویدویی ارائه می شود که در این ویدئو با دومین فصل کنار شما هستیم:
چراغ 79 دنبال کننده
pixel