جشن نوروزی کتابخانه کودکان

1,318

جشن نوروزی موسسه خیریه بهنام دهش پور، 13 اسفند ماه 1395(با حضور سید مهدی رحمتی ورزشکار محبوب و خیر کشورمان که برای دیدار با فرشته کوچکی که آرزویش دیدار با او بود، به محفل شاد و صمیمی این جشن پیوست.)