تا وقتی شیعیان از غیر امام زمان منقطع نشوند، مشکلاتشان حل نمی شود

403
تا وقتی شیعیان از ما سوی امام زمان منقطع نشوند، مشکلاتشان حل نمی شود بیانات حضرت آیت الله سید علی میلانی - شعبان المعظم 1439-اردیبهشت 1397
pixel