سفرنامه شرق دور / قسمت چهارم

8,261

در این قسمت از سفرنامه چین به سوی دیوار بزرگ چین رفتیم و یه سری هم به مدیران ارشد برند چری میزنیم...

اسب بخار
اسب بخار 6 هزار دنبال کننده