منظره‌ای غیرعادی از خشونت و نقش ما | مرضیه ابراهیمی | تدکس امیرکبیر

7,952
آیا تا به حال به آن حدی از خشونت فکر کرده‌اید که باعث می‌شود در صورت زنی اسید بپاشیم؟ چه چیزی منجر به چنین عمل وحشتناکی می‌شود؟ نقش ما برای پیشگیری چیست؟ مرضیه ابراهیمی یک فعال اجتماعی است و از قربانیان اسیدپاشی اصفهان است. از آن تاریخ او بر آن شد تا جلوی چنین عمل وحشیانه‌ای را به طریق مدنی که می‌تواند بگیرد. یک ماه پس از ارائه‌ی این سخنرانی کلیات طرح او، یعنی قانون منع فروش آزاد اسید و تشدید مجازات‌های مربوطه، در مجلس شوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
زنده
پخش زنده اختتامیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰
pixel