کرده ام من خود را بهر تو عاشقی

87
saman.ghiasi.page 38 دنبال‌ کننده
کز دیو و دد ملول است و انسانش آرزوست، اما تو می گویی که من را دوست داشته باش، هر چند که جن نیست اما از جن برتر است، آن قسمت از مغز که بر من می دود
saman.ghiasi.page 38 دنبال کننده
pixel