سیب

488
کارگردان:صبا رفیعی- غزل کیهانی / نویسنده:نیلوفر امینی / فیلم بردار:رها رضایی فر / تدوین گر:کیمیا ملکی(استاد راهنما) / بازیگران:ندارد / شهر:تهران / پایه:دهم
pixel