فیلم انرژی نیوز، 60 ثانیه هم توان ایستادن در آفتاب را ندارید/ @Enenews

210
فیلم کوتاه ارسالی یکی از مخاطبان انرژی نیوز خطاب به حامیان اجرای طرح حذف مشاغل اقماری در عسلویه
انرژی نیوز 21 دنبال کننده
pixel