داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

ورود فاضلاب شهرى اهواز به رودخانه كارون

209

با كاهش آبی #كارون فقط #فاضلاب در این رودخانه به سوى شهرهاى #شادگان ، #آبادان و #خرمشهر جارى مى شود

خبرداغ
خبرداغ 15 دنبال کننده