استفاده از FlashFill برای جدا کردن نام و نام خانوادگی بدون فرمول نویسی

2,560
ExcelUni
ExcelUni 23 دنبال‌ کننده

استفاده از FlashFill برای جدا کردن نام و نام خانوادگی بدون فرمول نویسی //////مدرس: محمد سوری

ExcelUni
ExcelUni 23 دنبال کننده