4 قانون رشد

4,102
Iran Success Coach 31 دنبال‌ کننده
4,102 بازدید
اشتراک گذاری
1) کمتر حرف بزنیم 2) بیشتر گوش کنیم 3) کمتر عکس العمل نشان دهیم 4) بیشتر مشاهده کنیم
Iran Success Coach 31 دنبال کننده

PM7-PWRYA-PM7

1 ماه پیش
دنبال شدی عزیز
Iran Success Coach خوشحالیم که به خانواده ما پیوستد. با تشکر
pixel