سخنرانی دکتر سید محمود نبویان

168

فیلم کامل سخنرانی دکتر سید محمود نبویان با موضوع مذاکره با آمریکا در جمع دانش‌پژوهان طرح ولایت ۹۸، مشهد مقدس