فرهنگ مقاومت

55
** در عاشورا زشت ترین حرکت های جبهه باطل علیه جبهه حق را شاهدیم ** حجت الاسلام دکتر جوادی آملی از فرهنگ مقاومت می گوید
pixel