قدرت نمایی خانم شهردار در بلوک سی 2 (www.4ekbatan.ir)

352
فیلمی که توسط دوربین های مدار بسته ضبط شده است حضور فاتحانه خانم عبدالهی شهردار ناحیه 6 را برای جمع آوری یک طناب در محوطه مابین بلوک C2 شهرک اکباتان و تصفیه خانه فاضلاب را نشان می دهد. به گزارش «4 اکباتان»، محوطه مذکور در ساعات بعد از ظهر تا پاسی از شب عملا محلی برای اعمال منافی عفت می باشد و کار حتی به چسباندن روزنامه از داخل ماشین ها برای دیده نشدن هم رسیده است! اما شهرداری همچنان اصرار دارد که این معبر که انتهای آن نیز بن بست است باید باز باشد.
pixel