رونمایی از سامانه چی کارایاب

60

چنانچه فردی متعهد و در کار خود حرفه ای هستید میتوانید به عنوان خدمت رسان عضو خانواده ی چــی کــــارا شوید فقط بدانید، پیوستن به خانواده ی چــی کــــارا ساده نیست در پله ی اول بررسی سوابق کاری ، عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد انجام میشود مصاحبه های حضوری و تخصصی در زمینه ی نحوه ی برخورد و تخصص شما از دیگر مراحل بررسی خدمت رسان ها میباشد برای مدتی به صورت آزمایشی و با نظارت کامل، یه عنوان خدمت رسان معرفی شده توسط چــی کــــارا فعالیت میکنید و با پیوستن به خانواده ی ما ، عضو شبکه متخصصین چی کارا می شو

چی کارا
چی کارا 5 دنبال کننده