بخشی از صحبت های مدیران شبکه بادران در سالگرد تاسیس

905
بخشی از صحبت های مدیر عامل محترم شبکه بادران سرکار خانم مهندس موسوی و رئیس هیئت مدیره شبکه بادران ، جناب آقای دکتر قربانیان در مراسم ششمین سالروز تاسیس شبکه جهانی بادران
pixel