این ما هستیم که یک نفر را انتخاب میکنیم یا اختلال درونی ما؟

11
این ما هستیم که یک نفر را انتخاب میکنیم یا درون ما؟ سید مهدی طباطبایی فر مدرس، روانشناس، مشاور خانواده طرحواره درمانی
pixel