تقدیر از نفرات برتر آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397

440
شامگاه دوشنبه، 19 آذر 1397، دوازدهمین سالانه آیین گرامی داشت روز حسابدار به همت انجمن حسابداران خبره ایران و با حضور قریب به چهارصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم، با حضور اعضای هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، از نفرات برتر آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397 تقدیر به عمل آمد (رتبه نخست: سیداحمد موسوی؛ رتبه دوم: محمد محمودی؛ و رتبه سوم: بهزاد محمدی).
pixel