میزگرد سیلاب - بخش ششم و پایانی

276

نخستین میزگرد سیلاب با حضور "مصطفی فدایی فرد" کارشناس مدیریت منابع آب و رئیس کمیته ارزیابی سیلاب در کمیته ملی سدهای بزرگ ایران و همچنین "محمد ابراهیم رئیسی" کارشناس اقتصاد آب و مدیریت منابع آب برگزار شد که این میزگرد، در بخش های مختلف تقدیم مخاطبان خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده