به ملک خالی در یونان مالیات تعلق می گیرد ؟

170

یکی از سوالات رایج که متقاضیان دریافت اقامت دائم یونان می پرسند این است که : اگر ما در یونان خانه بخریم ، باید هر ساله برای این خانه حتی اگر خالی باشد مالیات به دولت یونان بپردازیم ؟

pixel